Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 23,2002-03: St.meld. nr. 23 (2002-2003) Om kraftutbygging i Hattebergvassdraget

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.04.2003

Av i alt 1131 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1503442baroniparken1
1503449breidalsmagasinet10
1503448brukseierforning1
1503446dagalifalla2
1503420effektkjøring1
1503445forurensingsfri1
1503429forvaltningsvedtaket3
1503457frarå1
1503443fråføringsstrekningane1
1503408hattebergelva2
1503436hattebergselva2
1503459konsesjonsmakta3
1503438konsesjonsutgreiingar1
1503456kulturminnemiljøer2
1503460kulturminnemiljøet1
1503433magasineringa1
1503440minimumsalternativet1
1503432moderniseringsplanane1
1503458nyttevirkninger2
1503435prestavatn3
1503409prestavatnet4
1503411reguleringskonsesjon3
1503451stamhuset1
1503447steinslandsvassdraget2
1503437svartafossen1
1503418svartavatn4
1503424søkers1
1503422tilleggsregulera1
1503439tilleggssenking1
1503441utvidingprosjektet2
1503453vannfallet1
1503410vassdragsanlegg1
1503450vassdragsrettar1
1503444vollakvernfallet1