Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 22,2002-03: St.meld. nr. 22 (2002-2003) Om Noregs deltaking i Tryggingsrådet i Dei sameinte nasjonane (FN) 2001-2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.03.2003

Av i alt 3047 ordformer var 213 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1503370adhocdomstolar1
1503205afghanskleidd2
1503227aide3
1503257algeravtala1
1503351antiterrorisme2
1503359antiterrorismearbeidet2
1503200antiterrorismekomité4
1503202antiterrorkomiteen3
1503354antiterrorkomité1
1503287arushaavtala1
1503211atterreisingsaktivitetar3
1503209atterreisingskorps1
1503206atterreisingsprosess1
1503313atterreisingsprosessen1
1503322austtimorsk1
1503308autoriserer1
1503302avstengingar1
1503342bodendokumentet1
1503207bonnavtala5
1503194brahimirapporten4
1503304busetjingsaktivitetar1
1503283buyoya1
1503344clerides1
1503328daytonavtala2
1503397diamantprodusentar1
1503248distribusjonsplanar1
1503378eittårsmarkeringa1
1503266eksternflyktningar1
1503330eupm7
1503286fdd1
1503258forsoningsprosessar8
1503385fredsfreistnader1
1503363fredsoperasjonsevne1
1503279fyrstehandsinntrykk1
1503305gjevarlandsgruppa8
1503312gjevarlandssamarbeidet1
1503220gjevarlandssamfunnet1
1503210gjevarlandssamordninga1
1503214grensekommisjonen5
1503386handvåpenproblemet2
1503384handvåpenspørsmål1
1503319hjelpeengasjement1
1503369hovudaktorane1
1503337hpd1
1503303husrivingar1
1503284hutumajoriteten1
1503396importerande1
1503199importsøknader1
1503362industrilandsdeltaking1
1503250inspeksjonskommisjon1
1503365jugoslaviadomstolen2
1503368justissekretæren1
1503318kapasitetsutvikling9
1503226konfliktarbeid2
1503377konfliktrelatert1
1503393konfliktvarer2
1503399kvitlisteordning1
1503382likestillingskompetanse1
1503203lovgjevingsmessige3
1503277lusakaavtala1
1503260lusakaprotokollen3
1503325mandatforlengingar1
1503350mandatfornyinga1
1503349mandatgjennomgangen1
1503241medlemskapsperiode3
1503221medlemskapsperioden9
1503237medlemsperiode1
1503240medlemsperioden7
1503348menneskerettsaspekt2
1503403menneskerettsdimensjonen1
1503376menneskerettsføresegnene1
1503228menneskerettsføresegner2
1503343myndfordelinga1
1503345måldato2
1503273opprettingsfasen1
1503285opprørsrørslene1
1503219overgangshjelp2
1503235overvakingsmekanismar5
1503346peacekeeping1
1503225postkonfliktsituasjonar1
1503381presidentfråsegnene1
1503288presidentfråsegner4
1503311presidentmånad1
1503222presidentskapsmånad2
1503215presidentskapsmånaden6
1503245presidentskapsperioden3
1503379pressefråsegn2
1503291pressefråsegner2
1503326prevlaka2
1503324prevlakahalvøya2
1503331provinsforsamlinga1
1503267reintegreringselementet1
1503268reintegreringsprogrammet2
1503275reiserestriksjonar5
1503352resolusjonsvedtaket1
1503281ressursutbytting1
1503314rettsperspektivet1
1503238romavedtektene2
1503366rwandadomstolen2
1503394rådiamantar2
1503236sanksjonsbrot1
1503406sanksjonsinstrument2
1503234sanksjonskomiteane2
1503243sanksjonskomité4
1503233sanksjonsreform1
1503390sanksjonsunndraging1
1503360shirbrig13
1503296sjølvmordsaksjon3
1503332sjølvstyrestyresmaktene5
1503255skadebotkommisjon1
1503244skadebotkommisjonen1
1503371sluttføringsstrategien4
1503333spesialrepresentants1
1503334srsg2
1503317stabiliseringsprosessen1
1503335statusspørsmålet5
1503401styringskomité5
1503270styrkereduksjon1
1503387temadebatten1
1503294tenets1
1503353terrorføremål4
1503367tilleggsdommarar2
1503301tostatsvisjonen1
1503251totrinnsprosess3
1503380toårsmarkeringa1
1503320transitional1
1503271tryggingsansvaret4
1503307tryggingsnærvere1
1503405tryggingsrådserfaringa1
1503347tryggingsrådsmedlemskapen2
1503264tryggingsrådsperiode2
1503224tryggingsrådsperioden4
1503223tryggingsrådsresolusjonane8
1503252tryggingsrådsresolusjonar2
1503375tryggingsrådssamanheng1
1503213tryggingsrådssendelag2
1503229tryggingsrådsvedtak5
1503262tryggingsrådsvedtaka1
1503402tryggingssektorreform22
1503309tryggingssituasjon8
1503316turftene8
1503310unamas2
1503269unamsils1
1503261unma4
1503329unmibhs1
1503336unmiks2
1503321unmiset3
1503327unmops1
1503247unmovic7
1503341unomigs1
1503216unosom2
1503364unsaser1
1503274usertifiserte1
1503404utviklingsaspekta1
1503196varetilsynsliste1
1503217venegruppe7
1503361vernebuingssystem1
1503388våpenformidling2
1503295våpenkvileplan1