Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 15,2002-03: St.meld. nr. 15 (2002-2003) Statlege utval, styre og råd mv. 1. januar - 31. desember 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.12.2002

Av i alt 513 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1503192effektiviseringsarbeidet6
1503190høringsgrupper2
1503189likestillingslovas6
1503187nestleiarfunksjonen1
1503191oppgåveområdet2
1503188organisasjonsrepresentantane1
1503193statsforetakslova3