Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 11,2002-03: St.meld. nr. 11 (2002-2003) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2001 - 30. juni 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.11.2002

Av i alt 193 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ