Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 10,2002-03: St.meld. nr. 10 (2002-2003) Om verksemda i Sametinget 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.11.2002

Av i alt 1455 ordformer var 44 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1503011biletkunstavdeling1
1502996biomangfaldslovutvalet2
1502994budsjettområdet2
1503026detaljere1
1503015formålsreglane1
1503022funksjonsanalyse2
1503024funksjonsanalysen1
1503007heimeskulane1
1503020hálkavarre2
1503012innvendingsinstituttet1
1503017innvendingsordning1
1503016innvendingssaker1
1502997kvalitetssatsinga4
1503019nasjonalrapporten1
1503035pensjonstilbod2
1503037plenumssamlinga2
1502999påakting1
1503003rehabiliteringsstipend1
1503014reindriftsareala1
1503013rovviltrådet2
1503030sekretariatseining1
1503023sjømissil1
1503004studieheimlar1
1503008sørsameprosjektet3
1503010tradisjonskunnskapen2
1503032tssv1
1503000ungdomsministerkonferansen1
1503027urbefolkningsrettigheter1
1503028urbefolkningstiåret1
1503029urfolkstiåret6
1503001urfolksungdom1
1503034uskav2
1503038utdanningsskadelidne6
1503033utdanningsskadelidte1
1502998vidareutdanningstiltak3
1502995øyremerkinger1