Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 89,2002-03: Ot.prp. nr. 89 (2002-2003) Om lov om endringar i folketrygdlova (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2003

Av i alt 1173 ordformer var 34 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502815delteneste1
1502841direkteoppgjersavtale1
1502821fastlønnstilskot2
1502828heimefødslar12
1502829helsestasjonsverksemda2
1502810helstasjon1
1502826jordmorforbundet1
1502825jordmorpraksis2
1502840jordmorpraksisar1
1502823jordmorstillingane1
1502830kommunelegepraksis1
1502807kontrollundersøkingar12
1502835kostnadsnøytralt1
1502817normaltariffen4
1502836refusjonsinntektene1
1502812refusjonsposten1
1502820stykkprisrefusjonar1
1502811stønadsforskrifta4
1502808stønadsforskriftene2
1502814svangerskapstilbod1
1502827takstinntekter1
1502831tilleggstaksten1
1502837troleg1
1502822trygderefusjonar4