Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 87,2002-03: Ot.prp. nr. 87 (2002-2003) Om lov om retting av feil m.m. i lovverket

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.05.2003

Av i alt 3583 ordformer var 128 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502741aksjeselskapsloven1
1502742allmennaksjeselskapsloven1
1502719anklagere5
1502799apotekklagenemnd2
1502716arbeidstvister2
1502750avleveringslova3
1502748avlshingster1
1502793avsetningsforretning1
1502803brudevigjing1
1502780bygdeallmenningar11
1502779bygdeallmenninger5
1502704disiplinærmyndighet5
1502733disiplinærreglement1
1502749dokumentdefinisjonen5
1502731dødsformodningsdom1
1502788fellesmerker1
1502736fengselslova6
1502776ferietillegg4
1502747fiskerigrensen1
1502763fordringshavernes5
1502802forskotteringsloven2
1502683forskriftsarbeid12
1502681forskriftsduganden1
1502678forskriftsdugnaden4
1502684forvaltningstilsette1
1502696funksjonsbetegnelser5
1502785gjeldsforhandlingsperioden1
1502735grunnvann4
1502765handelsloven7
1502771handelsregisteret2
1502712handelsvirksomhet2
1502725husbruksskog24
1502773håndverkerforbund4
1502805ikraftsetjingsreglane1
1502697ikrafttreden3
1502797innhaldslistene2
1502782innlandsfiskenemnder1
1502757jordøydelegging1
1502770komandittselskaper1
1502753korttitlane1
1502728korttittelen2
1502726krigsbrottsmenn1
1502783laksestyre1
1502781laksestyret1
1502746leddinndeling1
1502774lensmannslova2
1502723ligningsforvaltning22
1502761linjekonferanser1
1502692lovgivingsprosessen2
1502690lovgivingsprosjekt3
1502693lovutgreiingsutval1
1502715lykkespill2
1502705magistratsembederne1
1502706magistratsembeta1
1502739mellomgodtgjørelse2
1502740mellommannsgodtgjørelse3
1502772mesterbrevnemnda1
1502702militærpersoner2
1502758minstemåla3
1502700myndigalderen3
1502777nådesøknad2
1502679opprettingane2
1502800personregisterlova7
1502795polititiske1
1502714premieobligasjonslån3
1502762prisloven1
1502794prosessfullmektiger1
1502806realitetsendringane3
1502787realitetstvil1
1502804redningsoppgaver4
1502689regelarbeid2
1502687regelgivningen1
1502691regelprosessar1
1502686regelprosessen1
1502685regelutvikling3
1502743regionvegkontor3
1502708regjeringsdepartement3
1502680reguleringsreformer1
1502738rekvisisjonsrett2
1502695rettergangslovgivningen16
1502759rettergangsmaaten1
1502717sakførarstillinga1
1502767selskapsloven4
1502722skatteinspektørane2
1502744skogrådet2
1502688solnedgangsklausular1
1502768stiftelsesavtale1
1502766stiftelsesavtalen1
1502751strafferegistrering7
1502801strafferegistreringslova9
1502737sundhetsloven2
1502711tinglysning10
1502732tjenesteplikt2
1502721trassaten1
1502720trassenten1
1502755tvangsfullbyrdelse17
1502713utferdigelse1
1502724utmålingsreglane7
1502707vasdragsreguleringer9
1502718vassdragsretten1
1502745vegtrafikklov2
1502734verdipapirbørs1
1502701vergemålslova1
1502710viljeserklæringer2