Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 84,2002-03: Ot.prp. nr. 84 (2002-2003) Om lov om endringar i genteknologiloven (kloning av dyr)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.05.2003

Av i alt 2989 ordformer var 166 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502660arvemessige2
1502631autoimmune3
1502634bakteriecellene1
1502546beinceller1
1502542bestråle1
1502520bioetikken1
1502531cellefusjonar2
1502557cellelinje1
1502603cellemateriale2
1502553cellematerialet1
1502554cytoplasmaet2
1502669donorcella1
1502602donordyr2
1502659dyreavl1
1502656dyregruppa7
1502588dyreslekta1
1502570dyrestammane1
1502593dyrevernsaspekta1
1502563embryoa4
1502561embryooverføringane1
1502528embryosplitting12
1502581enkeltcellene1
1502574enkeltgen1
1502526fagtidskrift4
1502617fid1
1502540fiskeforskinga1
1502543fleirlingar3
1502609folketingsvedtaket2
1502672forbodsføresegna6
1502607forbodsføresegnene2
1502582foredlingsmetodane1
1502514formålsavgrensing2
1502674forskingspraksis1
1502611forskingsvilkåra1
1502605forsøksdyrutval1
1502654forsøksopplegga1
1502606forsøkssamanheng1
1502517forvaltaroppgåve1
1502556fosteranlegget1
1502668fullmaktsføresegnene1
1502610færdigutviklede1
1502587førarhundar2
1502614gaeib2
1502589gasellar3
1502571genforureining2
1502578genmodifisere3
1502633genprodukt1
1502635genproduktet1
1502569genressursane9
1502613gentekniknämnden1
1502511genteknologiloven4
1502621genteknologisida1
1502592genteknologisk5
1502665godkjenningsføresegnene1
1502596godkjenningskravet5
1502671godkjenningsstyresmakt2
1502666godkjenningsstyresmaktene1
1502597godkjenningssøknad1
1502521greatness1
1502591griserase2
1502527gynogenese7
1502655halvapar5
1502628helsefordelar3
1502670humanmedisinsk1
1502632huntingsons1
1502677håndhevingsbestemmelser1
1502652høgreståande3
1502624høyringskommentarar1
1502600inneslutting1
1502595innesluttingstiltak2
1502522judged1
1502537karpefisk5
1502572kjernetransplantasjonsteknikk1
1502525kjernetransplantasjonsteknikkar5
1502608kjernetransplantasjonsteknikken1
1502565kjernetransplantasjonsteknologien2
1502566kjønnscellene4
1502661klonen4
1502562kloningsforsøka1
1502629kloningsteknologi1
1502618kloningsverksemd2
1502675kloningsverksemda1
1502612kompetansefeltet1
1502651konkurranseprinsipp2
1502519konsekvensetiske1
1502545kroppscelle2
1502575legemiddelkomponent2
1502577legemiddelkomponentar1
1502532livsstadium3
1502515lovforankring22
1502667lovtittelen10
1502644lêrprodukt1
1502604løyverodninga1
1502649merkekrav1
1502641metodeavgrensing1
1502657metodeavgrensingar1
1502658metodeavgrensningar1
1502549mitokondria4
1502550mitokondrium1
1502552mitokrondia1
1502573modellsystem2
1502576mottakarorganismen2
1502567mottakarpopulasjonen1
1502544mønstereksemplet1
1502623naturvernforbud2
1502637nhoog1
1502650næringsaspekta1
1502559næringsmiddellovgjevinga1
1502638næringssektorane2
1502547omprogrammerer1
1502529opphavsplanten2
1502583pelsmønster1
1502533regenererast1
1502535regenerering1
1502534reproduksjonsmåten2
1502551sambindingane5
1502541sebrafisk1
1502584selskapsdyra1
1502564sjukdomsfrekvens1
1502538sjølvbefruktning1
1502558skråplanargumentet1
1502625skråplansargumentet1
1502530sortsmaterialet2
1502539spermien1
1502663spesiallovgjeving4
1502630støytende1
1502590sørasiatisk1
1502536tannkarper1
1502676tryggingsføresegnene1
1502645tryggleiksklausulane1
1502615unigen2
1502639unnataksføresegn2
1502555uspesialiserte1
1502620utanriksdepartementetog2
1502648utsetjingsføresegnene1
1502598utsetjingssaker1
1502643vareomsetnad1
1502586veddeløpsdyr4
1502585veddeløpshestar2
1502626veterinærmedisinen1
1502580viragen1
1502560washingtondc1