Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 83,2002-03: Ot.prp. nr. 83 (2002-2003) Lov om endring i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.05.2003

Av i alt 1395 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502476attendevising1
1502480avvisingsspørsmål1
1502458avvisingsspørsmålet20
1502489avvisningsspørsmålet8
1502460avvisningsvedtak9
1502490avvisningsvedtaka1
1502461avvisningsvedtaket2
1502463eigarretten2
1502470forvaltningsklage23
1502483forvaltningsklager1
1502502forvaltningsprosess1
1502475forvaltningsret1
1502464fristoversitjinga1
1502481förvaltningslagen1
1502492høyingsinstansane1
1502485klageinstansens5
1502459klageorganets4
1502472klagereglane14
1502505klagevilkåra2
1502506klagevilkåret1
1502503ombodsmannens2
1502473planlægningsloven1
1502498prosessøkonomiske4
1502508prøvingsplikta2
1502487realitetsvurdere1
1502466rekurs3
1502471rekurshandsaming1
1502467rekursinstansen5
1502478rekursorganet1
1502469rekursrett1
1502465remonstrasjon4
1502468remonstrasjonsrett1
1502484rettidig10
1502491rettstryggleiksinstans1
1502486sakområde3
1502500statsrådshandsaming1
1502509teksthandsamingsprogrammet1
1502462tenestemannsavgjerder1
1502496toinstansbehandling2
1502477toinstansprinsipp1
1502488toinstansprøving1
1502479tredjeinstans4
1502493tromstrekkjer1
1502495underinstansane3
1502510underinstansar1
1502507underinstansens1
1502497vedtaksdefinisjonen1