Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 75,2002-03: Ot.prp. nr. 75 (2002-2003) Om lov om endring av lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler mv. (endring av heimelsgrunnlag for næringsmiddelavgifta)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.04.2003

Av i alt 422 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502411autorisasjonar6
1502399avgiftsaukinga1
1502416avgiftsheimelen2
1502390avgiftsparagrafen1
1502402colonialgrossisters5
1502391dyrehelsesektoren2
1502410eksportsertifikat5
1502406finansieringsheimlar1
1502398grunngjett1
1502404grønnsakgrossisters2
1502392heilkjedeperspektivet1
1502403høringsmerknadane1
1502405høringssvaret1
1502412inntektsberekninga1
1502401kjøttindustriens6
1502408landbrukskvalitetslova1
1502413matproduksjonskjeda2
1502415matproduksjonskjeden1
1502396næringsmiddelavgift1
1502394næringsmiddelavgifta7
1502400næringsmiddelavgiftsforskrift1
1502397næringsmiddelavgiftsforskrifta1
1502407næringsmiddelområdet3