Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 69,2002-03: Ot.prp. nr. 69 (2002-2003) Om lov om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.04.2003

Av i alt 450 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502384embetspersonen1
1502385endringstypane1
1502379fylkeslegeembeta5
1502381fylkeslegeembetets1
1502382heimelslovene5
1502386helsevernlova21
1502389lovendringsarbeidet1
1502383myndeområde2
1502388tilpassingsrunden1
1502380tilsynslova9
1502387tilsynsrelaterte1