Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 61,2002-03: Ot.prp. nr. 61 (2002-2003) Om lov om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.04.2003

Av i alt 1415 ordformer var 113 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502236abonnementsinntekter2
1502225aksjeeigarregister2
1502160arbeidsgivarregisteret3
1502234arkivreglar1
1502229brønnøysundregistrenes5
1502199dokumentavgiftslova28
1502152driftstilhøyrslepant2
1502166ebr2
1502222eingongsutgift3
1502246endringsmeldingar5
1502242firmameldingar2
1502162forenklingsarbeid4
1502244forskotsvis4
1502176forskriftsutforminga1
1502255fristberekninga1
1502161fylkesmannsregistra1
1502167føretaksopplysningar1
1502183føretaksregisterets1
1502173føretaksregistrering7
1502245førstegongsmeldingar1
1502247førstegongsregistrering9
1502169gebyrfastsetjing4
1502175gebyrfastsetjinga4
1502171gebyrheimel2
1502174gebyrheimlane6
1502148gebyrheimlar6
1502181gebyrmodell1
1502147gebyrpolitikken3
1502177gebyrstruktur2
1502170gebyrstrukturen2
1502186gebyrsystemet2
1502188handelsregister1
1502157handelsregistra1
1502172informasjonsavlevering1
1502182informasjonsmessig2
1502243innkrevjingsforma2
1502165innrapporteringsplikter2
1502155innsendingspliktige4
1502258innsendingstidspunkt1
1502213internettløysing1
1502204kapitalendring1
1502159konkurskaranteneregisteret1
1502212konkursrådet37
1502185konkursåpning3
1502254kreditorfristen1
1502156kredittopplysningsinstitusjonar2
1502217kunngjeringsbase2
1502223kunngjeringsbasen4
1502219kunngjeringsdatoar1
1502220kunngjeringsinformasjon4
1502226kunngjeringskostnadene1
1502184kunngjeringskostnader1
1502208kunngjeringsløysing6
1502207kunngjeringsløysingar1
1502240kunngjeringsmetoden1
1502232kunngjeringsordninga2
1502203kunngjeringsplikt8
1502241kunngjeringspliktene1
1502224kunngjeringsplikter1
1502257kunngjeringspublikasjon18
1502227kunngjeringspublikasjonen21
1502168kunngjeringsreglane6
1502260kunngjeringsreglar2
1502239kunngjeringssida1
1502228kunngjeringsstad1
1502202kunngjeringssystem1
1502235kunngjeringssystemet1
1502253kunngjeringstidspunktet2
1502210kunngjeringstypar1
1502230kunngjøringspublikasjon5
1502233kunngjøringstidspunkt1
1502197lovheimlane20
1502164oppgåveplikter6
1502163oppgåveregisteret5
1502215oppløysingar2
1502194proposisjonsarbeidet2
1502193prosesskostnader3
1502238provenynøytrale1
1502211rasjonaliseringsgruppa1
1502187registereining10
1502180registerkvalitet1
1502179registreringsgebyr9
1502237registreringsgebyra2
1502196rettsinformasjonsomsyn1
1502150rettsvernsregister1
1502153salspant45
1502149selskapsrelaterte3
1502216skifterettane1
1502221søkjekriterium4
1502198tinglysingstenester2
1502158tvangsavviklingsbu3
1502151varelagerpant1
1502154årsrekneskapane11