Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 37,2002-03: Ot.prp. nr. 37 (2002-2003) Om lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettlova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 31.01.2003

Av i alt 944 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502056abonnementsavtalar2
1502050angrefristføresegner1
1502035angrerettlov2
1502021angreskjemaforskrifta1
1502064avtaleinngåing4
1502067bestillingsforma1
1502045distansavtaldirektivet1
1502028dørsalsdirektivet6
1502038eforum13
1502059enkeltbestillingar5
1502063enkeltelementa8
1502053enkeltleveransane1
1502055enkeltleveranse1
1502020fjernsalg6
1502031fjernsalsdirektivet21
1502040fjernsalstilfella1
1502047forbrugeravtaler1
1502025forbrukervern1
1502027forretningssted3
1502022forskriftssaka1
1502066førehandsavbestille1
1502030henyn1
1502048informasjonskrava4
1502070klesprodukt2
1502069klubbkonstruksjonar2
1502057klubbmedlemskap7
1502046konsumentskyddsunkt1
1502061lagringsmedia1
1502071nettbokhandlar4
1502026næringsdrivendes1
1502037postordreforening7
1502065returportoen1
1502033salsformene1
1502062salsformer3
1502032salsutflukter1
1502072samlarseriar1
1502073samleprodukt1
1502051spesialregelen1
1502039stortingsforslaget2
1502060særføresegna1
1502068særføresegner3
1502043temanord3
1502052tremånadersfristen2
1502049tremånadersregelen1
1502041vareleveranse1
1502042varepartia3