Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 34,2002-03: Ot.prp. nr. 34 (2002-2003) Om lov om endring i samelova m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.12.2002

Av i alt 575 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1502006beaivvi1
1502011benevne1
1502007bártnit1
1502005båhl1
1502009fjellner2
1502013flaggdager3
1502016flaggskikk4
1502019forskriftsmynde1
1502014nasjonalstaters2
1502010pantone4
1502008sørsamen1
1502015vertskapsflagg2