Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 25,2002-03: Ot.prp. nr. 25 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 4A-3 (opplæringslova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 06.12.2002

Av i alt 1640 ordformer var 36 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500425arbeidslivsperspektivet1
1500403arbeidssøkjargrupper3
1500432beregningsutvalets2
1500431brukaroppfølgingsansvar2
1500419fagnemndsmedlemmer1
1500418fagopplæringsnemdene1
1500400forskriftane2
1500401godkjenningsområdet1
1500397hovedinnhold1
1500428høgskoleloven8
1500399høringsfråsegn23
1500402høringsfråsegna43
1500415høringsrunda2
1500430intensjonsavtalane2
1500413opplæringlova3
1500404opplæringslovas5
1500416realkompetansevurdere2
1500398realkompetansevurdering97
1500410realkompetansevurderinga12
1500417realkompetansevurderingen3
1500412registreringstidspunkt1
1500429trygdeetatane2
1500407veiledningsplikta1