Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 17,2002-03: Ot.prp. nr. 17 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.11.2002

Av i alt 226 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500391hjemmelsovergang2
1500395ikrafttræden5
1500396kjæremålsføresegna1
1500392pantobligasjonar21
1500394rettergangsordningens2
1500393skadesløsbrev2
1500390tinglysingsgebyret3