Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 12,2002-03: Ot.prp. nr. 12 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.10.2002

Av i alt 363 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500389barnetrygdmidlane5
1500388barnetrygdmidlar5