Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 11,2002-03: Ot.prp. nr. 11 (2002-2003) Om lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred m.v.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.10.2002

Av i alt 1824 ordformer var 101 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500319arbeidetseinast1
1500315arbeidstidsføresegner2
1500293arbeidstidsrammene1
1500382arealutrekning1
1500366auksjonsverksemd2
1500367auksjonsverksemda1
1500307avgrensingskriterium16
1500351billedkassetter1
1500357bilprodukt1
1500299bransjetypar1
1500286bransjetype1
1500337butikkstorleik1
1500326butikstid1
1500346daglegvarerhar1
1500289daglegvareutsal1
1500341engrosverksemd1
1500333folketingsåret1
1500335frisørsalongers1
1500376fryseskap1
1500375fryseskapet1
1500353gatekjøkkenvarer1
1500387grensestrøk1
1500300gudstjenestlige1
1500303hageartiklar5
1500316helgedagsarbeid2
1500296helgedagshandel1
1500362helgedagsope1
1500301helgehandel1
1500310helligdagsfreden1
1500384idrettsmeisterskap1
1500373kasseområdet1
1500365kioskavdeling1
1500378kioskhandelens1
1500287konkurransevridingar3
1500381kvadratmetergrensa1
1500297kvadratmetergrensene1
1500312medverknadsansvaret2
1500334minutshandelns1
1500339opningstidsavgrensingane1
1500313opningstidsføresegna1
1500359opningstidsføresegnene1
1500302opningstidslov5
1500288opningstidslova31
1500321opningstidslovgivinga1
1500338opningstidspolitikk1
1500292opningstidsrammene2
1500318opningstidsreglane3
1500323opningstidsregulering1
1500368opningstidsreguleringa1
1500305opningstidsreguleringar1
1500386opningstidsvilkår1
1500309overtræder1
1500370plantesalg2
1500327punktavgifter1
1500356pussemidler1
1500358påcampingplassen1
1500383pådokumentasjonsplikta1
1500347røykartikler1
1500374salgsflata1
1500344salgsflate4
1500308salgsvirksomhet1
1500379salsdisk2
1500294salsverksemd5
1500330selskabsstyrelsen1
1500363sesongstader1
1500349sjokoladeprodukter1
1500331sommarhusområde1
1500380speletenestene1
1500377speletenester2
1500340spesiallover5
1500314spesiallovgivinga12
1500332stengingslova1
1500328stengingspåbodet1
1500324stormarknadene2
1500298straffeføresegna20
1500325suppleringskjøp1
1500371suvenirprodukt5
1500304suvenirvarer5
1500322sverigehar1
1500290terminalbygningar3
1500320tilsynskompetanse3
1500348toalettartikler2
1500361turistsesongane1
1500350uinnspilte1
1500372utsalslokale1
1500306utsalstidene1
1500369varemessene1
1500317åpningstidsrammer1
1500336öppetider1