Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 72,2001-02: St.prp. nr. 72 (2001-2002) Om trygdeoppgjeret 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.06.2002

Av i alt 680 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500054grunnbeløpsregulering1
1500055industrifunksjonærane1