Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 71,2001-02: St.prp. nr. 71 (2001-2002) Om endringar i statsbudsjettet for 2002 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.06.2002

Av i alt 336 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500040allmennlegehjelp8
1500045eingongsavsetningar1
1500044rammeaukene1
1500046refusjonsutgiftene6
1500041takstoppgjeret1