Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 69,2001-02: St.prp. nr. 69 (2001-2002) Om endringar i «Regulativ for tillegg m.v. til utskrivne vernepliktige mannskap»

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.06.2002

Av i alt 328 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500038fmo3
1500029kjøpekraftutviklinga3
1500036landssekretariatet1
1500037lsek1
1500034ltf3
1500030primærgodtgjerslene3
1500027primærgodtgjersler14
1500031soldatreguleringa1
1500033utgiftsutrekning2
1500032verknadsdato1