Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 5,2001-02: St.prp. nr. 5 (2001-2002) Sikring av museumsbanen ved Norsk Bergverksmuseum

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.10.2001

Av i alt 297 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499892bergrom5
1499894erfaringsrapport1
1499898formidlingsmessige2
1499893gruvebanen5
1499891gruvesystemet1
1499895museumssaker1
1499896personrisikoen1
1499897publikumstransport1