Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 50,2001-02: St.prp. nr. 50 (2001-2002) Om løyvingsendringar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.03.2002

Av i alt 1896 ordformer var 115 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499779anbodsutsetjing5
1499886anbodsutsetjinga1
1499889arealrasjonaliseringar1
1499862avgiftskompensasjon1
1499839bdt1
1499816betalingstak4
1499802bompengeopplegg30
1499838bompengesnitta5
1499854bompengeutrekningar1
1499864bussgruppa1
1499887bygningstenester1
1499868comlab8
1499819dalegata4
1499834dalegt1
1499847digernesskiftet2
1499881eigenkapitalinnskottet1
1499803ferdigbygging1
1499852finansieringsdelar1
1499807flåstrondi1
1499841framkomstvanskar1
1499873førehandstestast1
1499861gjennomsnittstakst12
1499793harstadberget1
1499845heggjestraumbrua1
1499882hovudpostgangen2
1499866hurtigrutetenester2
1499846idékonkurranse4
1499863innbyggjartilskott2
1499815innkrevingsperioden1
1499812innkrevjingsperiode18
1499811innkrevjingsstart3
1499856innkrevjingssystem8
1499840innkrevjingstida12
1499775interimselskap8
1499781interimselskapet8
1499809interntrafikken1
1499784internvegen1
1499820kapasitetsgrensa5
1499865kompensasjonssummen1
1499813konsesjonert1
1499880kontantinnskottet1
1499805kostnadsoverskriding12
1499791kurveutbetring2
1499789kurveutretting1
1499869laboratorieverksemd2
1499778laboratorieverksemda1
1499883lokalpostgangen1
1499777løkkemyra11
1499836løkkemyrområdet1
1499878marknadsføringshjelp1
1499792moisund1
1499870måleoppdrag1
1499876måletenester1
1499860møtekomen1
1499776nordsundbrua7
1499824normalkrava2
1499890omstillingspakke2
1499794plandekning1
1499888postkonsernet1
1499837rabattbruk2
1499806reimarmo2
1499818riksvegramme4
1499817samferdselsdepartementetvil1
1499782selskapsetableringa5
1499780servicepartner7
1499785setesdalregionen1
1499825sikringsutrusting1
1499842skodjebru2
1499844skodjebrua6
1499786sommardøgntrafikken2
1499843straumsbrua4
1499855straumsholmen1
1499833støytiltaka2
1499857takstnivået26
1499814takstretningslinjene9
1499872teleterminalutstyr1
1499808tiltaksstrekningane1
1499877tinginnskott1
1499879tinginnskottet1
1499790tofeltsutbetringa1
1499885totaloppdraget1
1499859trafikkprognosane7
1499848trafikkreduserande1
1499823tunnellaup3
1499871typegodkjenningsordninga2
1499829utbedringar1
1499851utbyggingsrekkjefølgja1
1499810utbyggingsstrekningar4
1499799utfordringsdokumenta1
1499874utskiljingsalternativet1
1499821vikansvingen3
1499828vikasvingen1
1499884wajens1