Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 46,2001-02: St.prp. nr. 46 (2001-2002) Pensjonar frå statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.03.2002

Av i alt 267 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499764leiarlønn3
1499763leiarlønnskontrakt2