Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 43,2001-02: St.prp. nr. 43 (2001-2002) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 139/2001 av 9. november 2001 om innlemming av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1980/2000 om ei revidert fellesskapsordning for tildeling av miljømerke i EØS-avtala

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.02.2002

Av i alt 430 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499749eueb5
1499740fellesskapsordning10
1499746fellesskapsordninga29
1499745kriteriedokument3
1499756kriterieutviklinga1
1499741merkelova40
1499742miljømerkeordning2
1499744miljømerkeordninga4
1499755miljømerkeordningar2
1499758miljømerkingsordninga1
1499753møteføresegnene4
1499754samrådsforumet1
1499752standardavtala1