Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 30,2001-02: St.prp. nr. 30 (2001-2002) Rettferdsvederlag av statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.11.2001

Av i alt 744 ordformer var 16 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499574avlastingsapparat1
1499573folkeskuleopplæringa1
1499567klageomgangen10
1499577motsete1
1499575pleieansvaret1
1499570rettferdsvederlagsutvalet27
1499562rettferdvederlag1
1499576samværerett1
1499578tvangsfullføringa3
1499569åtferdsvansken1