Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 28,2001-02: St.prp. nr. 28 (2001-2002) Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.11.2001

Av i alt 1295 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499536andrehandshandel11
1499544auksjonsresultatet7
1499560avgiftsbetalingar8
1499521avkastningskurve2
1499522banksystemets4
1499537budfristen1
1499531derivatprodukt1
1499527gjeldsporteføljen11
1499552innfriingar3
1499532kapitalmobiliteten5
1499556kredittrisikofrie8
1499529kronemarknaden3
1499546kurspunkt1
1499539livsforsikringsselskapar1
1499559lånefullmaktsproposisjon1
1499547lånekostnad1
1499535maksimumsgrenser9
1499520nettofinansieringsbehovet1
1499561porteføljene1
1499534primærhandlaravtalar9
1499557rentekupong2
1499554statskasseveksellåna1
1499533statsobligasjonsmarknaden2
1499530statspapirmarknaden20
1499528swappen1
1499545tildelingskurs1
1499543tildelingskursen1
1499553transaksjonsformål9
1499558underkurspapir1
1499538utanlandsbehaldninga1