Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 21,2001-02: St.prp. nr. 21 (2001-2002) Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 980 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1498964aukene2
1498980avgangsstimularande1
1498984balansekonti1
1498957beredskapsformål1
1498942beredskapslagra7
1498991bestillingsfullmakt9
1498941drivstofflager5
1498965fisbasis6
1498974fjellrens1
1498959investeringskapitlet1
1498950kontraktsmodell1
1498986krigsstrukturen4
1498976luftvarslingsradarprosjekta1
1498951lønekompensasjon1
1498973materiellkontraktar1
1498988materiellprosjektet2
1498967nasjonalfinansiert4
1498990panserbekjempelsesvåpen1
1498968prefinansierte1
1498970sjømålmissil1
1498979storfosna8
1498938tilleggsløyva2
1498949utstyrsskaffingar2