Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 20,2001-02: St.prp. nr. 20 (2001-2002) Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under kapittel administrerte av Utanriksdepartmentet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 804 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1498914avbinde1
1498915avbinding1
1498931budsjettomtale1
1498919departementsfullmakt5
1498934froid1
1498924institusjonsbyggingstiltak1
1498922naudhjelpsleveransar1
1498921nettoført3
1498935noraf1
1498912næringslivsordningane1
1498928opphaldsutgiftene1
1498936realisasjonsverdi1
1498923romartalsfullmakt1
1498937romartalsvedtak17
1498925tilbakevendingsutgifter2