Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 16,2001-02: St.prp. nr. 16 (2001-2002) Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 924 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1498863advokatsalærsatsen1
1498856bygningsrelaterte3
1498843dommarkategorien1
1498859etterforskingsorgana8
1498866fylkesnemdene1
1498855husleigeløyvingane1
1498845husleigeutgifter18
1498849landsdelsordninga3
1498850landsdelsstaben1
1498848politihøgskulestudentar2
1498857redningstilfelle3
1498865regelproduksjonen4
1498858rekneskapstall2
1498846rettsvitner2