Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 15,2001-02: St.prp. nr. 15 (2001-2002) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 677 ordformer var 36 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1498835amerscan1
1498841budsettert1
1498840innlånsordning1
1498811kontingentbetalinga1
1498815kontingentinnbetaling1
1498824lågrisikolåneordning4
1498806meklarhonorar4
1498807nedsala1
1498828oppgjerssummen1
1498821programløyving1
1498819programløyvinga2
1498837reduserat1
1498842renteinnbetaling1
1498808salsbeløp1
1498830salsbeløpet1
1498813tilleggsprogram5
1498826transaksjonskostnadane3
1498834venturefondet6
1498833ventureselskap4