Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 14,2001-02: St.prp. nr. 14 (2001-2002) Endringar på statsbudsjettet for 2001 under Barne- og familiedepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 388 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1498800kontantstøttesatsar1
1498803lisensinntektene4
1498805miljømerkinga7
1498804papirprodusentar1
1498799salærsatsane2