Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 9,2001-02: St.meld. nr. 9 (2001-2002) Målbruk i offentleg teneste

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.12.2001

Av i alt 1964 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1497640betänkanden1
1497589dagjeldande6
1497580departementsnivået9
1497617departementsrundskriv1
1497600direktoratsliknande4
1497604dokumentkategoriar2
1497605eigarskapstilsynet59
1497591endringslover2
1497624enkeltbrot1
1497588enkeltdokument1
1497657fagnemndmedlemmer1
1497570faneparagrafen2
1497572fleirtalsmålform10
1497571fleirtalsmålforma7
1497639forfatningstekstar1
1497585forvaltningsspråk7
1497619forvaltningsverksemder5
1497646granskingsoppdrag6
1497633innrapporteringane4
1497628instruksbaserte1
1497654justeringsalternativa1
1497643klarspråksgruppen2
1497575konfliktelementet1
1497627kulturdimensjon3
1497625kvotekravet8
1497573kvoteringspåbodet1
1497583leiarengasjement2
1497606medieforvalning1
1497641myndighetsbeslut1
1497579målbruksrapportar3
1497581målbruksreguleringa4
1497635målbruksstatistikken2
1497626måljamstellingsarbeidet1
1497656normeringsvedtak3
1497638nynorskkvoten2
1497592nynorsklovene1
1497590nynorsklover1
1497578omgrepsskiftet1
1497653oppgåveprioritering1
1497637opplæringselementet1
1497636opplæringsfunksjonen1
1497655organisasjonsspørsmålet1
1497597papirpublisering1
1497602patenstyret1
1497645personalutveckling1
1497659prosedyrerammene1
1497631rapporteringspåbod1
1497586rapporteringsåret3
1497594rapportskjema2
1497595rapportskjemaet1
1497598rapportåret1
1497611regelverksarbeid6
1497632regelverksjustering1
1497603registreringsåret1
1497660rettskrivingssituasjon3
1497630rutinepåbod1
1497584rådgivingsarbeidet2
1497629samordningsrutinar2
1497623sanksjonsomgrepet1
1497622sanksjonsrådgjerder1
1497662satsingsprosjektet3
1497644sipu1
1497607skipsregistra10
1497648språkbehandling4
1497574språkbruksarenaer3
1497613språkinstitutt2
1497661språkkonsulentfunksjonen1
1497582språkkonsulentteneste6
1497651språkressursar30
1497577språkstyrking16
1497649språkteknikk3
1497652språkvernarbeid1
1497642språkvårdarna1
1497621statstilknytte8
1497610studiehandbøker1
1497601tabellførast2
1497647teknologibasert11
1497620tilsynsaktiviteten9
1497615tolkingselement1
1497614tolkingssaker1
1497609undervisningskatalogen1
1497596vekslingsregelen1
1497576verneaspektet1