Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 5,2001-02: St.meld. nr. 5 (2001-2002) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2000 - 30. juni 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 195 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ