Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 36,2001-02: St.meld. nr. 36 (2001-2002) Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2002 og fisket etter avtalane i 2000 og 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.06.2002

Av i alt 3839 ordformer var 76 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1496072djuphavsressursane9
1496054fiskedødelegheiten1
1496066fiskedødelegheitsrata1
1496047fiskeristatistiske2
1496079flaggstatar12
1496039forvaltingsstrategiar2
1496083haneskjelkvote4
1496061hysekvota1
1496090industritrålarar5
1496067innsatsavgrensningar3
1496044kolmulebestanden32
1496045kolmuleforvaltninga4
1496064kolmulekvotar2
1496040kommisjonsmøtet9
1496046kontrollavtalar27
1496070konvensjonsområde9
1496073kvalressursane12
1496038kvoteavtalane51
1496068kvotetilråding5
1496099loddekvotane9
1496076nedlisting6
1496050omregningsfaktorar1
1496071områdane7
1496075partskonferanse6
1496065posisjonsmeldingar2
1496037rammeavtalane21
1496081satellittsporingsavtale5
1496074sjøpattedyrbestandar3
1496087sluttseteltal14
1496102smuttholavtala1
1496048statistikkområda5
1496082tilleten5
1496051vatntrekket1
1496052vatntrekksprosent3
1496096vestgrønland12