Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 3,2001-02: St.meld. nr. 3 (2001-2002) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.04.2002

Av i alt 2091 ordformer var 123 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1495533aktivaklassane14
1495536aktivitetsklassane4
1495423aktivitetskorrigert1
1495421aktivitetskorrigerte7
1495486aktivitetstal1
1495484aktivitetstala1
1495535avkastningstal6
1495534avkatningstala1
1495427bankaksjar3
1495435barnepensjonar4
1495480behandlingsaktivitet1
1495473bunkarane2
1495543deflatert1
1495482diagnoserelaterte2
1495504distriktsutviklingstilskotet1
1495529eigenelutane1
1495460forbindingsoffiserar1
1495443framkjem1
1495526fråtrukke5
1495457ignalina1
1495493illustrasjonsmessig1
1495428innbetalingsordninga1
1495468inntektstypene1
1495508investeringskandidatar1
1495464jscr1
1495465kjernestillingane1
1495466kjøpslåneporteføljen1
1495429konjunkturnøytral1
1495544konsumprisauken2
1495542kontrollhandlingar9
1495470kreftplan10
1495503kunnskapsnæringane2
1495454landprogram3
1495459lettpansra1
1495439løyvingene2
1495477mammografiundersøkinga2
1495441meiropplåning1
1495438meirutgifta29
1495475metodevurdering4
1495461middelhavsstyrken1
1495458miljøfasiliten1
1495425nivåtalet1
1495531obligasjonsporteføljane9
1495496overslagsbevilling2
1495514petroleumsfondslova2
1495502primæraktivitetar1
1495442refunderast6
1495455regionløyvingar1
1495426rekneskapsforhold1
1495510risikoavsetningsfondet1
1495437skattefordelingstvist2
1495463stabsoffiserar16
1495424storleikene2
1495474strålekapasiteten1
1495472strålemaskinane1
1495476stråleterapien1
1495489tenestemessig1
1495462transportkontrollpersonell1
1495434utgiftsløyvingar6
1495467utleigelåna1
1495478utstyrsinvesteringar8
1495509utviklingstilskotet2
1495523valutakurstapet3