Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 24,2001-02: St.meld. nr. 24 (2001-2002) Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.04.2002

Av i alt 3228 ordformer var 176 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1495317albanskætta1
1495342antiterroragenda1
1495245antiterrorkampanjen3
1495420atlanterhavskomitéen2
1495384bataljonsforband1
1495385bataljonstorleik1
1495280berdskapsplanlegging1
1495337beredskapsspørsmål3
1495292bistandsoperasjonen1
1495264capability3
1495282cbr1
1495408cep5
1495369deltakararrangement1
1495375demining1
1495395ekspertkonsultasjonar1
1495412emercom1
1495272etterretningsamarbeidet1
1495351eumc1
1495352eums9
1495407fagkomitéane1
1495403fagkomitéar1
1495379forsvarsmateriellsamarbeid2
1495328forsvarsområdet3
1495263forsvarsplanleggingskomitéen1
1495312forsvarssjefane9
1495277hamnerettar2
1495279høgnivåkomitéen1
1495260høgrepresentant5
1495290iasc1
1495381innsatsstyrkar10
1495414interconnected1
1495418internettkoplingar1
1495417kaukasusregionen1
1495306kavalerieskadron1
1495349kommandoopsjonar3
1495373konsultasjonskomité1
1495258konsultasjonsordningane10
1495344kontaktambassadane1
1495315kontrollstruktur7
1495288koordineringskomité1
1495300kosovarane1
1495309kostnadsinnsparing4
1495311krisehandteringskapasitet3
1495261krisehandteringsoperasjon2
1495262krisehandteringsoppgåvene2
1495259kryssrepresentasjon2
1495396kunnskapsseminar2
1495284lovreform2
1495287lubbers1
1495295lufttryggingssona1
1495386materielldirektørar1
1495378materiellområdet1
1495399materiellreduksjonar1
1495398materielltaka1
1495297medvedja1
1495256middelhavsdialog4
1495273middelhavsflåten1
1495392miltbranntilfella1
1495266miltbrannutbrota1
1495374mineaksjonen1
1495286mineryddingslag2
1495389missilforsvarsplanane2
1495325natomedlemsskap1
1495270natosamarbeidet1
1495397nedrustingskonferanse2
1495276overflygingsløyve2
1495354partnarsamarbeid5
1495404partnarskapsprogramma2
1495318personellkøyrety1
1495380planleggingsgruppa1
1495347planleggingskapasitet1
1495411planleggingskonferansen1
1495359planleggingsstrukturar1
1495278plenarsesjonen1
1495296presevo1
1495299provinsparlamentet1
1495248provinsvala4
1495293provinsvalet2
1495281radiological1
1495267ratifiseringsspørsmålet1
1495298registreringsprosessen2
1495355rutinefasen1
1495327rådsnivå1
1495301samfunnsadministrasjon1
1495371satellittsenter2
1495250stabilisation1
1495275stanavforlant1
1495274stanavformed1
1495316stykesamansetjinga1
1495362styrkekatalog1
1495363styrkekonferanse1
1495252styrkesamansetjinga1
1495330styrkestrukturane1
1495253styrketalet5
1495305støtteelementa2
1495285støtteroller1
1495340støtteverktøy2
1495410sårbarheitsutvalet2
1495387teknologisamarbeidet1
1495308tilleggskapasitetar1
1495400tle1
1495265tmd2
1495319trajkovski1
1495310troppebidraga1
1495335tryggingsaspekta1
1495358tryggingsavtalen2
1495341tryggingssektoren32
1495409underkomitéane1
1495303underkommandoane1
1495416undersøkingsresultat1
1495390utanriksministerkommunikéet1
1495326utvidingsrunde3
1495329utvidingsspørsmålet2
1495402verifikasjonskomitéen1
1495419vitskapskomitéen6
1495413vulnerability1
1495269washingtontraktaten2
1495247yugoslav1
1495338zlenko1
1495365øvingsekspertar1
1495364øvingspolitikk1