Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 10,2001-02: St.meld. nr. 10 (2001-2002) Teknologirådet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.03.2002

Av i alt 391 ordformer var 11 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494749budsjettkapitler1
1494752framsynsutgreiingar2
1494746lekmannsrepresentasjonen1
1494753naturvitenskapleg1
1494747oppnemningstida1
1494748sekretariatsfunksjon4
1494750sekretariatshjelp2
1494743teknologidebatt2
1494744teknologiutfordringene1
1494745teknologivurdering3