Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 98,2001-02: Ot.prp. nr. 98 (2001-2002) Om lov om endring av lov om offentlig støtte (nye prosedyrereglar)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.06.2002

Av i alt 845 ordformer var 38 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494731avgiftslettar5
1494729bedriftskontroll1
1494739bevissikringa5
1494738bevissikringsbegjæringa1
1494703domstolsavtalen2
1494709forbehald1
1494720foreldingsloven6
1494722foreldingsreglar8
1494730foreslåas2
1494727forretningsdokument6
1494735forretningspapir2
1494714forskriftsheimlar17
1494713forskriftsreglane1
1494733fullmaktstiltak1
1494728førehandsmelde7
1494737førevisas1
1494715heimle24
1494704hemnvisning2
1494707konkurranseretten20
1494726konkurranserettens2
1494740meddelast1
1494741omsetjingsalternativ1
1494711overvakingsorgana7
1494708prosedyreforordninga12
1494716prosedyreregelverket2
1494723skattebetalingsloven21
1494710statsstønadsordningane1
1494717stønadsloven5
1494732stønadsomgrepet2
1494721stønadsreglane3
1494706stønadssaker9
1494705stønadsytarar1
1494725tilbakesøkingstida1