Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 97,2001-02: Ot.prp. nr. 97 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.06.2002

Av i alt 1007 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494699bankinnskott5
1494698hovudfondet2
1494692inflasjonsjustering3
1494696inflasjonssikre7
1494694inflasjonssikring47
1494695inflasjonssikringa15
1494701realsikre1
1494700realsikring4
1494702utgiftsoppgåver1