Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 7,2001-02: Ot.prp. nr. 7 (2001-2002) Om lov om endringar i aksjelovgivinga m.m.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.10.2001

Av i alt 303 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1494091aksjelovgivningen10
1494098fisjonen26
1494092lovmotiva9
1494097nettoverdien10
1494096opningsbrevet3
1494093selskapsdirektiv12