Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 51,2001-02: Ot.prp. nr. 51 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip m.m. (EØS-tilpasning)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.03.2002

Av i alt 2780 ordformer var 84 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493801arbeidstidsføresegnene8
1493789arbeidstidslova22
1493845avrekningsperioden3
1493863brovakt1
1493858fravik1
1493835fritidskompensasjon2
1493861fråvikingar1
1493809fråvikingsreglane1
1493817fråvikst1
1493810fullmaktsheimel1
1493811gjennomførst1
1493813hamnestatskontroll64
1493864helgedager1
1493840helseføresegner1
1493834kompensasjonstid1
1493805kviletidsføresegner1
1493870landorganisasjon1
1493808lovforslagets2
1493833lønnsføresegnene1
1493819lønnsføresegner1
1493837lønnsreglane1
1493869omnummerert1
1493836opptenast3
1493842overriding2
1493862regelforslaget13
1493854registreringsordning55
1493800regulerst1
1493872sikkerheitsstyringssystem1
1493795sjødygtighed2
1493796sjødyktighetsloven5
1493792sjøfartsspørsmål1
1493818sjømannsorganisasjonane35
1493794skibes2
1493822skiftordningane1
1493830skipsførerens1
1493821skipsleiinga3
1493859skjemaføring1
1493793statskontrol2
1493806særdirektiv2
1493857tarifføresegnene1
1493843tollføresegner1
1493825totalarbeidstid2
1493827totalarbeidstida1
1493829tovaktsordning1
1493838tryggleiksøvingar1
1493844unntaksføresegnene23
1493867utrekningsperioden1
1493798vaktgåande6
1493807vekerammene1
1493831velferdsforhold1