Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 49,2001-02: Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.03.2002

Av i alt 466 ordformer var 3 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493788boligtelefon2
1493786bustadtelefon8
1493785kirkeloven3
1493787kontorhold1