Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 32,2001-02: Ot.prp. nr. 32 (2001-2002) Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.12.2001

Av i alt 525 ordformer var 35 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493741ansvarsbeløpa9
1493752ansvarsgrensa34
1493731ansvarskonvensjonen2
1493756avgrensingsbeløp5
1493727avgrensingsbeløpa36
1493729avgrensingsbeløpet25
1493724bulklast1
1493742endringsprosedyra1
1493747fondskonvensjonen1
1493726imos4
1493736konvensjonsstatar2
1493733meirtapet1
1493755oljeimportørane1
1493721oljesølskade6
1493728oljesølskader1
1493737oljesølskonvensjonane2
1493725oljetankskip6
1493745regneeiningar1
1493743rekneeiningar9
1493748rekneiningar2
1493753rettsakt5
1493730sdr305
1493754sjøassurandørenes2
1493738»erika2
1493740»vanleg1