Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 25,2001-02: Ot.prp. nr. 25 (2001-2002) Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 189 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ