Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 23,2001-02: Ot.prp. nr. 23 (2001-2002) Om lov om notarius publicus

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 239 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493655utanrikslov1
1493654utanrikstenestemenn1