Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 110,2001-02: Ot.prp. nr. 110 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.07.2002

Av i alt 239 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493491fristilne2
1493492jernbanetrafikkselskap5
1493493konserndefinisjonen6