Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 108,2001-02: Ot.prp. nr. 108 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbod mot terapeutisk kloning m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.07.2002

Av i alt 1248 ordformer var 95 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493457acceptabla1
1493414adulte6
1493486artsgrenser2
1493448bedöms1
1493440befruktade3
1493439behandlingssyfte2
1493459behövas1
1493429biotechnology5
1493419blastosysten2
1493417blastosyststadiet1
1493425bloddannande3
1493483cellekjerne2
1493434cellekjerner1
1493402cellekulturar1
1493481cellelinja1
1493476cellelinjene2
1493396cellelinjer21
1493418cellemassen1
1493406differensieringsprosessen1
1493398dyremodellar1
1493471embryology2
1493475embryonenschutzgesetz1
1493403erstatningsvev2
1493456etiskt1
1493446eventuella1
1493470fertilisation2
1493462forskingsetisk1
1493466forskingsministeren2
1493465fosteranlegg1
1493409fosterhinne2
1493447författningar1
1493458författningsförslag1
1493445förslag2
1493474hfea1
1493400hjartemuskelceller1
1493422hudcella1
1493430hudcellene2
1493401insulinproduserande2
1493420kjernelause2
1493489kjernematerialet2
1493395kjerneoverføring7
1493424kjerneoverføringar1
1493490kjernetransplantasjon21
1493437kjernetransplantert1
1493413kloningsembryoar1
1493464komitésystem1
1493485kromosomar1
1493399kroppsceller2
1493455kärnöverföring1
1493435lekfolkspanelet1
1493468lovgivingsaspekt1
1493460lægelig1
1493397lækjemiddelutprøving2
1493452medger1
1493484menneskecelle1
1493482menneskeembryo8
1493411multipotente4
1493416navlestrengblod1
1493449nödvändiga1
1493428omprogrammeringar1
1493454omständigheterna1
1493410pluripotente5
1493461preimplantasjonsdiagnostikk5
1493431provosertaborterte4
1493453provrörsbefruktning1
1493479prøverørsbefrukting1
1493451reglering1
1493450rättslig2
1493432stamcellekjelde1
1493408stamcellerer1
1493415stamcellerfinst1
1493467sunnheitsministeren1
1493443tilleggsdirektiv1
1493444tilleggsdirektivet1
1493407totipotente3
1493478universiteet1
1493442vetenskapsrådet1
1493404vevstypane1
1493433vevsulikskap1
1493463videnskabsetisk1
1493423»gløymer1
1493421»omprogrammere1
1493427»omprogrammering1
1493441ägg5