Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 103,2001-02: Ot.prp. nr. 103 (2001-2002) Om lov om endringar i lov om elektronisk signatur

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.06.2002

Av i alt 554 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493383autentisering14
1493385autentiseringsmetode3
1493391etableringslandet1
1493393etableringsstaten2
1493388personopplysningslovas2
1493384sertifikatutferdar6
1493380sertifikatutferdarar13
1493390sertifikatutferdaren1
1493392sertifikatutsteder1
1493387underteiknarens1
1493394utstederen1