Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 10,2001-02: Ot.prp. nr. 10 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.10.2001

Av i alt 200 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ